Contoh Soal Taubat Pilihan Ganda dan Kunci Jawaban

Diposting pada

Contoh Soal Taubat Pilihan Ganda dan Jawaban – Taubat atau dalam Bahasa Arabnya juga  تَوْبَة  (taubah) berasal dari perkataan تَوَبَ  (tawaba) yang dari segi bahasa bermaksud kembali. Seseorang itu dikatakan تابَ  (taaba – telah bertaubat) sekiranya dia telah kembali dari melakukan dosa atau telah meninggalkan dosa itu. Adapun dari sudut istilah, apabila dikatakan seseorang itu telah bertaubat maksudnya dia telah kembali dari melakukan maksiat atau dosa terhadap Allah untuk dia mentaati Allah. Jadi jelas kaitan di antara maksud taubat menurut bahasa dan juga istilah Syaraknya.

Contoh Soal Taubat Pilihan Ganda dan Jawaban

Dalam tassawuf Islam taubat adalah jalan pertama yang harus di lalui oleh seorang sufi, Rabi’ah al-Adawiyah menekankan pengertian taubat itu pada penunggalan perbuatan dosa Al-husain al-Maghazili pada permintaan ampun kepada Allah, sedangkan Zunun membagi  pengertian  taubat  atas tiga  pengertian, “yaitu  taubat  orang  awam dari  perbuatan  dosa, taubat orang  mukmin  (sufi) dari kelalaiannya,  dan  taubat  para  rasul  dan  nabi dari tidak  mendekatkan diri  pada  Allah”

1 – 10 Contoh Soal Taubat Pilihan Ganda dan Kunci Jawaban

1. Memohon ampun kepada Allah dimulai dengan mengucapkan ….

a. Istigfar

b. Tasbih

c. Tahmid

d. Takbir

Jawaban : A

2. Sebaik-baik manusia yaitu yang apabila berbuat dosa segera bertaubat, mengakui dan menyadari dosa-dosanya dan …. amal ibadah.

a. Meninggalkan

b. Melupakan

c. Memperbanyak

d. Tidak melaksanakan

Jawaban : C

3. Orang yang mohon ampun kepada Allah, tetapi ia tetap melakukan perbuatan dosa atau maksiat dianggap ….

a. Tidak serius dalam bertobat

b. Kafir

c. Mempermalukan Tuhannya

d. Mengolok-olok Tuhannya

Jawaban : B

4. Di bawah ini yang bukan merupakan definisi taubat secara istilah menurut pendapat para ulama, yaitu …

a. Tidak melakukan perbuatan dosa yang pernah dilakukan

b. Kembali ke jalan yang jauh dari Allah kepada jalan yang lebih dekat

c. Membersihkan diri dari dosa dan meningkalkan perbuatan maksiat

d. Berbuat dosa lagi karena tidak tahan lagi

Jawaban : D

5. Menyesal atas perbuatan maksiat yang telah diperbuatannya, disebut ….

a. Iqla’

b. Ibda

c. Nadam

d. Sadar

Jawaban : C

Simak Juga : Contoh Soal Dzikir dan Doa Setelah Sholat Pilihan Ganda

6. Berikut ini yang merupakan contoh dari sikap yang paling tepat/benar untuk bertobat meminta ampun kepada Allah swt adalah …

a. Menfitnah

b. Banyak beristigfar

c. Tetap mengerjakan perbuatan dosa

d. Tidak menyesal atas dosa yang telah diperbuat

Jawaban : B

7. Memohon ampun kepada Allah swt. disebut ….

a. Salat

b. Zakat

c. Puasa

d. Tobat

Jawaban : D

8. Seseorang yang berbuat kejahatan kepada orang lain, apabila ia ingin bertobat maka ia juga harus …

a. Bersedekah yang banyak

b. Meminta maaf kepada orang yang bersangkutan

c. Memberikan uang kepada orang yang bersangkutan

d. Lapor kepada polisi

Jawaban : B

9. Tobat nasuha adalah tobat yang mempunyai indikasi berikut ini, kecuali ….

a. Dilakukan dengan peuh keikhlasan

b. Hanya mengharap ridha Allah

c. Menyesal perbuatan yang dilakukan

d. Untuk mengembalikan nama baik

Jawaban : D

10. Hai orang-orang yang beriman bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Maksud dari taubat yang semurni-murninya adalah …

a. Taubatan subha

b. Taubatan nasoha

c. Taubatan nasiha

d. Taubatan nasuha

Jawaban : D

11 – 20 Soal Taubat Pilihan Ganda dan Jawaban

11. Yang mendorong dia untuk bertaubat adalah kecintaannya kepada Allâh Azza wa Jalla, pengagungannya terhadap Allâh, harapannya untuk pahala disertai rasa takut akan tertimpa adzab-Nya. Ia tidak menghendaki dunia sedikitpun dan juga bukan karena ingin dekat dengan orang-orang tertentu. Jika ini yang dia inginkan maka taubatnya tidak akan diterima. Karena ia belum bertaubat kepada Allâh Azza wa Jalla namun ia bertaubat demi mencapai tujuan-tujuan dunia yang dia inginkan merupakan syarat taubat……

a. Taubat itu dilakukan dengan ikhlas

b. Menyesali serta merasa sedih atas dosa yang pernah dilakukan

c. Segera berhenti dari perbuatan maksiat yang dia lakukan

d. Bertekad untuk tidak mengulangi dosa tersebut di masa yang akan datang

e. Taubat itu dilakukan bukan pada saat masa penerimaan taubat telah habis

Jawaban : A

12. Bukti penyesalan yang sesungguhnya kepada Allâh dan luluh dihadapan-Nya serta murka pada hawa nafsunya sendiri yang terus membujuknya untuk melakukan keburukan. Taubat seperti ini adalah taubat yang benar-benar dilandasi akidah, keyakinan dan ilmu merupakan syarat taubat…

a. Taubat itu dilakukan dengan ikhlas

b. Menyesali serta merasa sedih atas dosa yang pernah dilakukan

c. Segera berhenti dari perbuatan maksiat yang dia lakukan

d. Bertekad untuk tidak mengulangi dosa tersebut di masa yang akan datang

e. Taubat itu dilakukan bukan pada saat masa penerimaan taubat telah habis

Jawaban : B

13. Karena ia melakukan sesuatu yang diharamkan, maka dia langsung meninggalkan perbuatan haram tersebut seketika itu juga merupakan syarat taubat…

a. Taubat itu dilakukan dengan ikhlas

b. Menyesali serta merasa sedih atas dosa yang pernah dilakukan

c. Segera berhenti dari perbuatan maksiat yang dia lakukan

d. Bertekad untuk tidak mengulangi dosa tersebut di masa yang akan datang

e. Taubat itu dilakukan bukan pada saat masa penerimaan taubat telah habis

Jawaban : C

14. Buah dari taubatnya dan sebagai bukti kejujuran pelakunya merupakan syarat taubat…….

a. Taubat itu dilakukan dengan ikhlas

b. Menyesali serta merasa sedih atas dosa yang pernah dilakukan

c. Segera berhenti dari perbuatan maksiat yang dia lakukan

d. Bertekad untuk tidak mengulangi dosa tersebut di masa yang akan datang

e. Taubat itu dilakukan bukan pada saat masa penerimaan taubat telah habis

Jawaban : D

15. Terbitnya matahari dari arah barat. Jika matahari telah terbit dari arah barat maka

a. Taubat itu dilakukan dengan ikhlas

b. Menyesali serta merasa sedih atas dosa yang pernah dilakukan

c. Segera berhenti dari perbuatan maksiat yang dia lakukan

d. Bertekad untuk tidak mengulangi dosa tersebut di masa yang akan datang

e. Taubatnya tidak akan diterima.

Jawaban : E

Baca Juga : Contoh Soal Surah Al Fatihah dan Al Ikhlas Pilihan Ganda

16. Dan tidaklah taubat itu diterima Allâh dari orang-orang yang mengerjakan kejahatan (yang) hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka, (barulah) ia mengatakan : “Sesungguhnya saya bertaubat sekarang.” Dan tidak (pula diterima taubat) orang-orang yang mati sedang mereka di dalam kekafiran. Bagi orang-orang itu telah Kami sediakan siksa yang pedih…..

a. An-Nisa/4:18

b. An-Nisa/7:18

c. An-Nisa/9:18

d. An-Nisa/2:18

e. An-Nisa/6:18

Jawaban : A

17. Hukum melakukan tobat bagi orang yang telah melakukan dosa besar adalah ….

a. Sunah

b. Makruh

c. Wajib

d. Mubah

Jawaban : C

18. Tobat menurut bahasa artinya ….

a. Berbakti

b. Kembali

c. Pergi

d. Berangkat

Jawaban : B

19. Sebaik-baiknya orang yang berdosa adalah orang yang mau ….

a. Menyembunyikan diri

b. Bertobat

c. Dihukum penjara

d. Mengakui kesalahan

Jawaban : D

20. Salah satu hal yang harus ada dalam tobat adalah azam, yang artinya ….

a. Penyesalan

b. Tekad yang kuat

c. Kesengajaan

d. Tidak mengulangi

Jawaban : A

21. Jika kita berbuat dosa kepada orang lain, sebelum kita meminta maaf kepada Allah, maka kita harus …. Pada orang yang kita zalimi.

a. Minta maaf

b. Memberi maaf

c. Minta tolong

d. Merelakan

Jawaban : A

 

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *